Zakupy, internet, własna firma

Planujesz założenie firmy? Zobacz, jak napisać biznesplan

Chcąc założyć własną firmę lub rozszerzyć profil prowadzonego biznesu musisz uporządkować swoje przyszłe przedsięwzięcie. Koncepcja rozwoju działalności przelana na papier pozwoli Ci usystematyzować projekt, będzie niezbędna podczas starań o dofinansowanie w formie dotacji lub kredytu. Czym jest biznesplan i jak go napisać?

Biznesplan – czym jest?

Biznesplan jest oceną opłacalności nowej firmy, bez konkretnego projektu Twoje przedsięwzięcie skazane jest na porażkę. Powinien mieścić w sobie zakres oferowanych produktów, usług, które zamierzasz sprzedawać lub świadczyć.

Sporządzony w formie dokumentu zawiera opis celów przedsiębiorstwa w odniesieniu do warunków panujących na rynku, możliwości finansowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych. Plan na biznes na piśmie zawiera katalog celów krótkoterminowych oraz oczekiwanych w dłuższej perspektywie czasu.

W jakim celu tworzy się biznesplan?

Biznesplan pomoże dostarczyć Ci informacji na temat realnych szans prowadzenia wybranej działalności, dokument pozwala spojrzeć na projekt obiektywnie. Analiza w oparciu o rynkowe uwarunkowania i Twoje finansowe możliwości daje szansę podjęcia właściwej decyzji, zarówno w kwestii rozpoczęcia jak i zaniechania działalności.

biznesplan

Plan na biznes na piśmie jest nieodłącznym elementem wymaganym w procesie ubiegania się o kredyty i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Składając wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Pracy lub o dotacje z Unii Europejskiej musisz przedłożyć plan w formie załącznika. Biznesplan jest również skuteczną formą pomocy w późniejszym prowadzeniu własnej firmy.

Jak napisać biznesplan?

Sporządzając biznesplan nie szukaj gotowego wzorca, ponieważ konkretny projekt wymaga indywidualnego podejścia. Pamiętaj, że Twój plan na biznes musi zostać napisany w sposób prosty i zrozumiały. Logiczna struktura ułatwia odbiór osobom postronnym, Tobie również będzie łatwiej w przyszłości odnieść się do spisanych projektów. Główne elementy biznesplanu to:

  • Streszczenie przedsięwzięcia – to opis zawierający najważniejsze informacje zawarte w poszczególnych częściach projektu. To wizytówka, która ma zachęcić potencjalnych inwestorów do ulokowania kapitału w Twojej nowej firmie. Zamieść tutaj podstawowe dane dotyczące firmy, cel opracowania biznesplanu, charakterystykę towarów lub usług, przyjętą strategię rozwoju, przewidywane koszty oraz zyski z działalności oraz jak zamierzasz spożytkować środki inwestycyjne.
  • Charakterystyka przedsiębiorstwa – musi zawierać podstawowe informacje na temat Twojej firmy jak lokalizacja, dane kontaktowe, strukturę prawną.
  • Opis produktu lub usługi – wskaż cechy produktów lub usług, które wyróżniają się je od pozostałych dostępnych na rynku. Opisz przyjętą politykę cenową i strategię sprzedaży, zastosowane technologie wytwarzania towarów, posiadane prawa autorskie i patenty, podstawy prawne związane z wykorzystaniem produktów.
  • Kadra i pracownicy – opisz dokładnie kompetencje, kwalifikacje i wykształcenie kadry kierowniczej, zwróć uwagę na strukturę organizacyjną w firmie, podział obowiązków, ilość osób zatrudnionych i politykę płacową, plan zatrudnienia i szkoleń.
  • Rynek i konkurencja – to część dotycząca charakterystyki branży, w której zamierzasz działać, panującej w niej tendencji oraz analiza konkurencji na rynku.
  • Strategia marketingowa – opisz planowane formy promocji i reklamy.
  • Harmonogram realizacji – przedstaw cele i sposoby ich realizacji na okres co najmniej 5 następnych lat.
  • Analiza finansowa – wskaż plan przychodów i kosztów prowadzonej działalności, określ bilans zysków i strat, dokładny rachunek przepływów środków pieniężnych, opisz źródła finansowania nowego biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top